Skip to main content

TOPPY Speaking Practice

TOPPY

Giới thiệu chung về khóa học

299,000/buổi/55 phút --- Bạn muốn thực hành nói theo format đề thi IELTS với một nhóm sĩ tử cùng chung chí hướng đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS và có một giáo viên chuyên gia hướng dẫn?

Yêu cầu

Tham gia đầy đủ và tích cực tương tác trong lớp học nhóm (Group class)

Giáo viên

Đội ngũ cao thủ IELTS 8.5+ và các giáo viên dạy IELTS dày dặn kinh nghiệm

Enroll
TOPPY IELTS DOCTOR
Hey there 👋

I can help you get started with Toppy and answer your technical questions.

«

Versions

loading

Time

loading

Settings from lms.envs.tutor.development

loading

Headers

loading

Request

loading

SQL queries from 1 connection

loading

Signals

loading

Log messages

loading

MongoDB Operations

loading