Skip to main content

TOPPY Speaking Intensive

TOPPY

Giới thiệu chung về khóa học

799.000VNĐ --- Bạn muốn thực hành thi thử 2 bài thi IELTS Speaking với giáo viên chuyên gia, ngay sau đó, nhận bài chấm và nhận xét chi tiết trực tiếp?

- Nội dung được cung cấp bao gồm 02 bài thi nói trực tiếp với giáo viên bản ngữ + nhận xét chi tiết

Yêu cầu

Tuân thủ nghiêm túc thời gian làm bài và tránh các hành vi đạo văn theo quy chế thi IELTS

Giáo viên

Đội ngũ cao thủ IELTS 8.5+ và các giáo viên dạy IELTS dày dặn kinh nghiệm

Enroll
TOPPY IELTS DOCTOR
Hey there 👋

I can help you get started with Toppy and answer your technical questions.

«

Versions

loading

Time

loading

Settings from lms.envs.tutor.development

loading

Headers

loading

Request

loading

SQL queries from 1 connection

loading

Signals

loading

Log messages

loading

MongoDB Operations

loading