Skip to main content

TOPPY Writing Intensive

TOPPY

Giới thiệu chung về khóa học

399.000VNĐ --- Bạn muốn có thêm 1 bài thi Nói - Viết của mình được chấm và nhận xét chi tiết bởi các giáo viên chuyên gia?

- Bài chấm và nhận xét chi tiết bao gồm 01 bài Writing Task 1 + 01 bài Writing Task 2 + 01 bài Speaking Part 2

Yêu cầu

Tuân thủ nghiêm túc thời gian làm bài và tránh các hành vi đạo văn theo quy chế thi IELTS

Giáo viên

Đội ngũ cao thủ IELTS 8.5+ và các giáo viên dạy IELTS dày dặn kinh nghiệm

Enroll
TOPPY IELTS DOCTOR
Hey there 👋

I can help you get started with Toppy and answer your technical questions.

«

Versions

loading

Time

loading

Settings from lms.envs.tutor.development

loading

Headers

loading

Request

loading

SQL queries from 1 connection

loading

Signals

loading

Log messages

loading

MongoDB Operations

loading