Skip to main content

TOPPY Doctor Standard

TOPPY

Giới thiệu chung về khóa học

1.189.000VNĐ --- Bạn muốn bài thi Nói - Viết của mình được chấm và nhận xét bởi các giáo viên chuyên gia?

- Thời hạn 1 năm

- Gia hạn 1 năm +119.000 VNĐ

- Truy cập không giới hạn hệ thống học tập thông minh Learning Adaptive: TOPPY DOCTOR

- Hệ thống TOPPY Doctor AI thông minh tự động phân tích quá trình học, gợi ý kiến thức cần học để khắc phục điểm yếu, đạt mục tiêu tăng điểm số IELTS

- Tham gia KHÔNG giới hạn lớp Livestreaming cùng Giáo viên HÀNG TUẦN

- Chấm, nhận xét chi tiết 01 Mock Test Online: 01 bài Writing Task 1 + 01 bài Writing Task 2 + 01 bài Speaking Part 2

- Kho học liệu tối ưu, toàn diện hàng đầu Việt Nam

- Học thỏa thích với 1000+ câu hỏi luyện tập và 330+ video bài giảng phương pháp tổng quan và chữa bài độc quyền tại TOPPY.vn

- Truy cập toàn bộ khóa học CORE SKILLS xây dựng nền tảng, hỗ trợ mất gốc

- Nắm vững 03 chiến thuật then chốt cho mục tiêu IELTS 9.0 với chuyên gia IELTS hàng đầu Adrian Benedek: Critical thinking (kỹ năng tư duy phản biện), Paraphrasing (Diễn đạt lại ý theo cách khác) và Visualization (Trực quan hoá)

- Được phân tích chuyên nghiệp các đặc điểm bài làm để đạt được Band cao IELTS Speaking 7, 8, 9 với chuyên gia IELTS hàng đầu Adrian Benedek

Yêu cầu

Tham gia học với TOPPY Doctor trung bình 2 - 3h/ngày

Giáo viên

Đội ngũ cao thủ IELTS 8.5+ và các giáo viên dạy IELTS dày dặn kinh nghiệm

Enroll
TOPPY IELTS DOCTOR
Hey there 👋

I can help you get started with Toppy and answer your technical questions.

«

Versions

loading

Time

loading

Settings from lms.envs.tutor.development

loading

Headers

loading

Request

loading

SQL queries from 1 connection

loading

Signals

loading

Log messages

loading

MongoDB Operations

loading